شروع به کار اتوبان جدید تبریز
شروع به کار اتوبان جدید تبریز
 

 اين اتوبان در سه ساله و با مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان اجرا خواهد شد

شهريارنيوز: بررسي و تصويب دو لايحه دو فوريتي و ارجا يك لايحه دو فوريتي به كميسيون تخصصي مصوبات جلسه امروز شوراي شهر را به خود اختصاص دادند. به گزارش شهريار به نقل از روابط عمومي شوراي اسلامي شهر تبريز، در جلسه روز يكشنبه شورا لايحه دو فوريتي اهدا مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان به منظور تامين بخشي از هزينه اياب و ذهاب زائرين كاروان اعزامي براي ديدار با مقام معظم رهبري و تجديد پيمان با آرمان هاي امام راحل (ره) از رديف ماده ۱۷ مطرح و پس از ارائه نظرات اعضاي شورا اين لايحه تصويب شد. در ادامه لايحه دو فوريت كمك ۱۳۸ ميليون توماني به عظيم قيچي ساز به منظور تامين بخشي از هزينه صعود وي به قلل هيماليا مطرح و پس از استماع نظرات اعضاي شورا، در راي گيري دو فوريت لايحه راي نياورد و براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجا داده شد. لايحه مجوز امضاي تفاهم نامه ما بين شهرداري و قرارگاه خاتم الانبيا(ص) در ادامه اين جلسه مطرح گرديد و پس از اظهارات اعضاي شوراي شهر اين لايحه تصويب و براي تاييد به فرمانداري ارجا داده شد. اين اتوبان در سه ساله و با مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان اجرا خواهد شد. سخنگوي شوراي شهر تبريز در گفت و گو با ايسنا از درباره اين پروژه گفت: اين اتوبان شرق و غرب تبريز را بهم متصل مي كند و مسير آن بر اساس طرح تفصيلي انتخاب شده و همچنين با اجراي آن، ۶۰۰ هكتار به محدوده تبريز افزوده شده كه ۳۰۰ هكتار آن به فضاي سبز تبديل مي شود. وي افزود: ۹۵ درصد اين اتوبان از اراضي ملي عبور مي كند و نياز به تملك ندارد و اين اتوبان نقش ويژه اي در كاهش ترافيك تبريز ايفا خواهد كرد.

يكشنبه 26 بهمن 93


منبع چاپ : www.moshaveran.info